Disclaimer SimplyRight®

SimplyRight besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan SimplyRight niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

SimplyRight streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. De op deze site gepubliceerde informatie bindt SimplyRight echter niet, noch kan SimplyRight aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het gebruik ervan.

SimplyRight behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de site of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

SimplyRight garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mailberichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van berichten.

SimplyRight accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.Adres

Vaartdijk 21-2110 Wijnegem (Antwerpen)

Ondernemingsnummer

0658.941.982