Privacyverklaring SimplyRight®

Van toepassing sinds 15 juli 2016.

Deze Privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van deze website, alsook het gebruik van onze diensten. SimplyRight stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan SimplyRight. Tijdens uw contactname of interactie met SimplyRight kan u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer). Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

In deze verklaring (“Privacyverklaring“) wordt het volgende uiteengezet:

 1. Reikwijdte en aanvaarding
 2. Door SimplyRight verzamelde persoonsgegevens
 3. Waarom SimplyRight persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt
 4. Delen van persoonsgegevens door SimplyRight
 5. Uw rechten
 6. Veiligheid en bewaren van gegevens
 7. Hoe contact opnemen?

1. Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden.

Door gebruik te maken van de SimplyRight site (www.simplyright.be) of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de SimplyRight site en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

SimplyRight behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

2. Door SimplyRight verzamelde persoonsgegevens

SimplyRight kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

– Online en elektronische interacties met ons, onder andere via de website van SimplyRight, mobiele applicaties, sms-programma’s of “branded” bedrijfspagina’s en/of applicaties van SimplyRight op sociale netwerken van derden (zoals Facebook/LinkedIn/Twitter);

– Offline interacties met SimplyRight, onder andere via direct-marketingacties, telefonie, enz.

– Uw interactie met online gerichte inhoud (zoals advertenties) die door SimplyRight, of door dienstverleners namens SimplyRight, wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die SimplyRight nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer);
 • Demografische informatie, waaronder uw adres/locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), favoriete diensten en/of producten;
 • Betaalinformatie, onder andere om diensten af te nemen/aankopen te doen (vervaldatum, factuuradres);
 • Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een eventuele gebruikersaccount te creëren bij SimplyRight (zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheidsvraag en -antwoord);
 • Klantenfeedback, waaronder informatie die u deelt met SimplyRight over uw ervaring met SimplyRight-diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met SimplyRight-diensten); en
 • Inhoud die door u is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto’s, video’s en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met SimplyRight (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar een de site van SimplyRight.

2.2 Gegevens die we verzamelen wanneer u de SimplyRight site gebruikt.

Het is mogelijk dat SimplyRight cookies en andere traceringstechnologieën gebruikt die bepaalde informatie verzamelen wanneer u de site van SimplyRight bezoekt.

 • Gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u onze diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn (uw) openbare websites, externe gegevensverzamelaars, promotionele partners van SimplyRight, openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten: persoonlijke contactinformatie en alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook/LinkedIn/Twitter) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

3. Waarom SimplyRight persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

SimplyRight verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. SimplyRight kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Bestellingen van diensten: om de bestelde diensten te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan.
 • In het kader van uw overeenkomst: om uw overeenkomsten bij SimplyRight te creëren en te onderhouden, met inbegrip van het aanbieden van die diensten die verbonden zijn met uw overeenkomst.
 • Betere bediening aan onze klant(en): om u nog beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze diensten.
 • Betrokkenheid als klant: om u actiever te betrekken bij onze diensten. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door u is gegenereerd. Om de diensten van SimplyRight te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe ideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over klantenprofilering en klantenfeedback;
 • Personalisering: SimplyRight kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron. Zo krijgt SimplyRight een vollediger beeld van u als klant, waarmee SimplyRight u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:
 • Reclame gebaseerd op interesses: om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses.

4. Delen van persoonsgegevens door SimplyRight

SimplyRight deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.

4.1 Dienstverleners

SimplyRight kan mogelijks een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens SimplyRight. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

4.2 Partners en gemeenschappelijke promoties

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met een ander bedrijf als u zich hebt opgegeven om rechtstreeks van dat bedrijf informatie te ontvangen. SimplyRight raadt u aan de Privacyverklaring van dergelijke bedrijven te lezen alvorens uw persoonsgegevens te delen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door of gedeeld met een ander bedrijf dan SimplyRight, kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Als u zich opgeeft om berichten van een dergelijk bedrijf te ontvangen, denk er dan aan dat u altijd het recht hebt om zich uit te schrijven en u in dat geval rechtstreeks contact dient op te nemen met dat bedrijf.

4.3 Wettelijke vereisten

SimplyRight kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als SimplyRight te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

5. Uw rechten

5.1 Recht om zich uit te schrijven voor direct marketing

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over SimplyRight (“opt-out”) en kunt dat doen door contact met ons op te nemen via info@simplyright.be.

Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van SimplyRight kunt ontvangen, zoals offertes, bestellingsbevestigingen, berichten over uw (het beheer) van uw overeenkomst met SimplyRight, enz.

5.2 Toegang en rechtzetting

U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen.U hebt ook het recht om SimplyRight te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren.

6. Veiligheid en bewaren van gegevens

 • Gegevensbeveiliging

SimplyRight heeft de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. SimplyRight gebruikt verschillende niveaus van beveiliging die afhankelijk zijn van de verschillende diensten die zij aanbiedt. Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft SimplyRight een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder een beveiligde bedrijfsomgeving. SimplyRight slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die beperkt toegankelijk zijn.

Merk op dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals community-websites.

 • Bewaring

SimplyRight zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met SimplyRight gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

7. Contactname

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze Privacyverklaring of de manier waarop SimplyRight persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via e-mail naar info@simplyright.be.

 

© 2016 SimplyRight- Alle rechten voorbehoudenAdres

Vaartdijk 21-2110 Wijnegem (Antwerpen)

Ondernemingsnummer

0658.941.982