Wat je altijd al hebt moeten weten over handelshuur

Als u een eigen zaak hebt en een pand huurt om uw handelsactiviteit in onder te brengen, dan krijgt u bescherming als handelshuurder. De specifieke regels voor de handelshuur zijn dan van toepassing.
Toepassingsgebied?
  • Alle zaken die als een winkel worden beschouwd of waar ambachtslieden rechtstreeks in contact staan met het publiek.
  • Banken, wisselagenten, verzekeringsmakelaars, reisagenten, vastgoedmakelaars, transporteurs,… Al kunnen die net zo goed als dienstverlenende bedrijven beschouwd worden.
  • Horecazaken, tenzij er een concessieovereenkomst of brouwerijovereenkomst op van toepassing is.

Vallen niet onder de regels voor handelshuur:

Alle vrije beroepen, tenzij ze hun functie combineren met een handelsonderneming. In dat geval moeten zij als handelaar beschouwd worden. Bijvoorbeeld: een landmeter die ook optreedt als vastgoedmakelaar.

Wat is de duurtijd?

De duurtijd van een handelshuur is minimaal 9 jaar. Korter mag niet, langer wel. In dat geval moet de overeenkomst bij notariële akte worden opgemaakt en overgeschreven worden op het bevoegd hypotheekkantoor.

De huurder kan vervroegd opzeggen bij het verstrijken van een driejarige periode, mits hij de opzeggingstermijn van zes maanden respecteert. Dit recht kan de huurder niet worden ontnomen in het huurcontract.

De verhuurder kan alleen opzeggen, mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 1 jaar, als :

  • dit uitdrukkelijk voorzien is in de overeenkomst
  • een periode van drie jaar verstreken is
  • hijzelf of een naast familielid handel – dus niet de exploitatie van een vrij beroep – gaat drijven in het pand
Hernieuwing?

Een heikel punt is vaak de (huur)hernieuwing. Ongeacht de duur van de eerste huurperiode heeft de huurder recht op drie huurhernieuwingen. Een huurhernieuwing aanvragen is een vrij complexe en formele procedure, wat vaak leidt tot discussies.

Wanneer de huurder geen huurhernieuwing heeft gevraagd en op het einde van de huur in het bezit van het gehuurde goed is gebleven, ontstaat een huur van onbepaalde duur.

Middels een notariële verklaring of een verklaring voor de vrederechter kunnen huurder en verhuurder het (handels)huurcontract steeds beëindigen door onderlinge toestemming.

Onderhoud en herstellingen: wie staat in voor welke kosten?

De handelshuurwet is van dwingend recht (en niet van openbare orde). Dat wil zeggen dat het huurcontract primeert en u zodoende het contract erbij moet nemen om te weten te komen welke herstellingen en daarbijhorende kosten ten laste zijn van de huurder en/of eigenaar van het handelspand. Is er niets in het huurcontract voor­zien is, dan geldt als basisprincipe dat de huurder moet instaan voor de kleine her­stel­lin­gen en voor het normale dagelijkse onderhoud van het handelspand. De meer grote herstellingen en belangrijke onderhoudswerkzaamheden zijn dan ten laste van de eigenaar (inclusief slijtage en ouderdom).

Bent u zelf huurder of verhuurder van een handelspand? Wilt u weten waar u aan toe bent? SimplyRight staat u graag bij.

Heeft u een vraag over uw handelshuur? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Uw handelspand is immers van kapitaal belang.

Volg ons op Facebook! Via blogs en artikelen houden we u up-to-date van belangrijke juridische aspecten en evoluties.

Leave a reply

Adres

Vaartdijk 21-2110 Wijnegem (Antwerpen)

Ondernemingsnummer

0658.941.982