Bescherm uw merk in 6 stappen

Het deponeren van een merk doet u in 6 stappen, al is deze procedure aan strikte formaliteiten onderworpen. U doet er goed aan om u te laten begeleiden door iemand met kennis van zaken, zoals een merkenadviseur of gemachtigde.
1. Het merkonderzoek

Eerst moet een merkonderzoek plaatsvinden om na te gaan of uw merk wel geregistreerd kan worden. In een officieel merkenregister wordt bekeken of het merk reeds bestaat. Er mag namelijk geen verwarring ontstaan met een bestaand (ouder) merk. Uw merk moet ook voldoen aan een aantal juridische voorwaarden, waaronder het onderscheidend vermogen.

2. Deponeren van het merk

Na een gunstig merkonderzoek gaat u over tot de deponering van uw merk, en dat conform de wettelijke vereisten en formaliteiten. Het merk wordt gedeponeerd in het merkenregister van de bevoegde instantie. Deze instantie varieert met het type merk: een Benelux-merk, een EU-merk of een internationaal merk. Bij de registratie bent u een eenmalig vast recht verschuldigd, wat neerkomt op een soort ‘registratierecht’.

3. Publicatie van het merk

Na deponering in het merkenregister komt ook de publicatie van het merk tot stand in het merkenregister. Het merk krijgt een identificatienummer. Dit is meteen ook de start van de inhoudelijke procedure.

4. Inhoudelijke procedure

Na publicatie in het merkenregister volgt een inhoudelijke procedure bij het merkenbureau. Tijdens deze procedure wordt het merk inhoudelijk getoetst. Ook moet u een oppositieperiode van minstens 2 maanden doorlopen. Deze periode geeft andere (lees: oudere) merkeigenaars de kans om bezwaar aan te tekenen tegen het ingediende merk, bijvoorbeeld in geval van mogelijke verwarring.

Tip: door vooraf een merkonderzoek te laten uitvoeren, kan de kans op weigering of bezwaar aanzienlijk verkleind worden.

5. Ontvangst officieel certificaat

Na een oppositieperiode van minstens 2 maanden is het merk ingeschreven en ontvangt u een officieel certificaat uit het merkenregister. In dat certificaat staan alle gegevens van het merk neergeschreven.

6. Uw merk bewaken

Eens uw merk gedeponeerd is, dient u het uiteraard te bewaken. Het is aangewezen om daarvoor beroep te doen op een merkenadviseur of gemachtigde. Deze expert houdt u dan op de hoogte over merken die mogelijk conflicterend zijn met uw merk en waartegen u mogelijk bezwaar wil aantekenen.

Heeft u vragen over merkregistratie of –bescherming? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Hierbij een handig overzicht (Bron: Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom):

Registratieprocedure BOIP

Volg ons op Facebook! Via blogs en artikelen houden we u up-to-date van belangrijke juridische aspecten en evoluties.

Leave a reply

Adres

Vaartdijk 21-2110 Wijnegem (Antwerpen)

Ondernemingsnummer

0658.941.982