Succesvol ondernemen begint bij de registratie van uw merk

U hebt een klinkende naam en/of logo voor uw product, dienst of bedrijf, en u wilt dat niemand anders dat merk gebruikt? Dan is het raadzaam uw merknaam en/of logo te laten registreren.

Merken zijn alle tekens die geschikt zijn om de producten of diensten van een onderneming te onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan een woord, een logo, een kleur, een klank of een vorm.

Een merk is een onderscheidingsteken. Door het merk is de consument in staat de commerciële herkomst van de producten en diensten te herkennen die onder dat merk op de markt worden gebracht.

Concurrentievoordeel

Een geregistreerd merk ® vormt dan ook een belangrijk deel van de waarde van uw onderneming. Een sterk merk geeft u als ondernemer een concurrentievoorsprong. Het merkrecht staat symbool voor de investeringen die u doet bij de marketing van uw onderneming, uw producten of uw diensten.

Het registreren van uw merknaam voelt veilig. Merkregistratie beschermt u namelijk tegen alle soorten gebruik van die naam. U kan u verzetten tegen nabootsing of namaak van uw merk door een andere partij. U kan verzet aantekenen tegen het gebruik en de registratie van identieke of gelijkende merken, in het bijzonder wanneer die gebruikt of gedeponeerd worden voor identieke of soortgelijke producten.

Administratieve formaliteiten

Een merk registreren is niet altijd even gemakkelijk. Het is ook onderhevig aan tal van administratieve formaliteiten.

  • Spreekt men van een woordmerk of een beeldmerk, of beide?
  • Kunt u uw logo beschermen?
  • Welke classificatie(s) gaat u toebedelen aan uw merk?
  • Gaat u een voorbereidend onderzoek laten uitvoeren bij het Benelux merkenbureau?
  • Bestaat er verwarring met een eventueel ander merk?

Wanneer de registratie een feit is, is uw merk voor een periode van 10 jaar geldig. Gedurende deze periode heb je merkbescherming. Na 10 jaar kan u uw registratie verlengen.

Het befaamde ®-teken

Na registratie van uw merk krijgt u een officieel registratiebewijs. U kunt de buitenwereld laten weten dat uw merk geregistreerd is door het ®-teken te gebruiken. Dit vergroot uw betrouwbaarheid, en daarmee ook de waarde van uw product of dienst in de ogen van de consument.

Op uw website kunt u laten zien dat uw merk officieel geregistreerd is door een link te maken naar uw merk in het merkenregister.

Kortom, uw merk is goud waard.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als merkenadviseur kunnen wij uw merknaam en/of het logo voor u registreren in de Benelux, of zelfs internationaal. Ook de handelsnaam of bedrijfsnaam kunnen wij voor u vastleggen, inclusief het eventuele logo. Wij analyseren en controleren eerst of u uw naam als een merk kunt registreren. Die analyse voeren we gratis uit.

Volg ons op Facebook! Via blogs en artikelen houden we u up-to-date van belangrijke juridische aspecten en evoluties.

Adres

Vaartdijk 21-2110 Wijnegem (Antwerpen)

Ondernemingsnummer

0658.941.982